Sprekers

Joost Zuurbier
Patrick Jeurissen
Anja van Balen
Sander Heijne
Johan de Kleuver
Cornelis Jan Diepeveen
OVERZICHT SPREKERS

Over het programma


Programma
09.20
Opening door de dagvoorzitter Accenten in het Financieel bestuur van Zorginstellingen - Joost Zuurbier


10.50
Pauze en bezoek stands informatiemarkt

11.20
(Hoe) blijft zorg betaalbaar? - Patrick Jeurissen


12.50
Lunchpauze en bezoek stands op de informatiemarkt

12.55
Exclusieve lunch-workshop Adaptief Business Control Radboudumc: doorpakken met Adaptief Business Control - Johan de Kleuver15.20
Pauze en bezoek stands informatiemarkt


16.35

16.45
Uitnodiging voor de netwerkborrel


Thema: Maximaliseren van de toegevoegde waarde binnen de waardegedreven zorg

Overheden en zorgverleners hebben de gecompliceerde opdracht om de kosten te reduceren en tegelijkertijd de behandelresultaten te verbeteren.  Er zijn veel innovatieve zorginstellingen waar value based health care oftewel waardegedreven zorg in de praktijk wordt gebracht, maar voordat we écht waardegedreven zorg kunnen verlenen, moeten we eerst een aantal structurele en complexe problemen oplossen.

Als we anders denken en vooral ook anders handelen, kunnen we de belofte van waardegedreven zorg waarmaken. Maar hoe?

Dit nieuwe zorgmodel omvat meer dan alleen nieuwe betaalmiddelen of kostenbeheersing. Hoe kunnen we de waarde van de zorg voor de patiënt maximaliseren en tegelijkertijd de zorgkosten terugdringen? Welke routes kies je als zorginstelling om met je bedrijfsvoering in control te komen? Welke stappen neem je wel en welke niet? Hoe houd je het rendement zodanig op orde dat het toekomstbestendig is? En waar ga je dan op sturen?


Uw dagvoorzitter: Joost Zuurbier

Joost Zuurbier, Programmaleider Erasmus Centrum voor Zorgbestuur & Senior consultant/Partner, Q-Consult, is keynotespreker en dagvoorzitter bij Finance in de Zorg op 22 november. Joost heeft als partner bij Q Consult ruime ervaring in de zorg. Hij heeft meerdere grote trajecten begeleid in zowel de langdurige als de curatieve zorg, op het gebied van management control, ICT en bekostiging. Veelal zijn deze trajecten gericht op verbetering van de bedrijfsvoering.

Op 22 november treedt Joost Zuurbier als dagvoorzitter op bij de achtste editie van het jaarcongres Finance in de Zorg. Tijdens dit congres bespreken we de actuele uitdagingen en blikken we vooruit. Het congresprogramma bestaat o.a. uit sterke, actuele en onafhankelijke topsprekers en praktijkdeskundigen. Joost zal de dag openen met een bijdrage over “Accenten in het Financieel Bestuur van Zorginstellingen”.

Het financieel bestuur van zorginstellingen heeft de afgelopen jaren verschillende nieuwe uitdagingen gekend, door de decentralisatie naar gemeenten, de stijgende kosten voor medicatie, de introductie van Horizontaal Toezicht, Value-Based Health Care, moeilijker wordende arbeidsmarkt, substitutie naar de 1e lijn en Business Analytics, om er enkele te noemen. Joost zal in zijn inleiding deze nieuwe uitdagingen relateren aan “strong controllership” en portfolio management, als basis voor een duurzaam verdienmodel.


Gratis boek voor de eerste 50 inschrijvingen!

De eerste 50 deelnemers ontvangen gratis het boek “Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u” van onderzoeksjournalist en historicus Sander Heijne
(Uitgeverij De Correspondent).

Hoe maken we de zorg beter én goedkoper? Dat is al decennia de vraag. In het boek Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u analyseert Sander Heijne de veranderingen in de Nederlandse zorg. Hoe die functioneerde toen de overheid alles regelde en wat er gebeurde toen de markt meer inspraak kreeg. Ook stelt hij de belangrijke vraag: hoe moeten we nu verder? Door vergelijkingen met andere publieke sectoren waar marktwerking werd ingevoerd, komt hij tot een verrassend antwoord.

Meer marktwerking zou de zorg betaalbaar houden. Dat was de belofte van kabinet en Tweede Kamer, toen ze in 2006 de huidige zorgverzekeringswet invoerden. Nu, twaalf jaar later, moeten we constateren dat de opzet is mislukt. De zorg is eerder duurder en bureaucratischer geworden.

De zorg is hierin niet uniek. De afgelopen dertig jaar heeft Nederland honderden publieke diensten geprivatiseerd of vermarkt. De belofte was steevast dezelfde: marktwerking zou deze sectoren beter en goedkoper maken. De belofte werd zelden ingelost.

In zijn interactieve lezing op Finance in Zorg laat Sander Heijne aan de hand van aansprekende voorbeelden zien waarom marktwerking bij publieke voorzieningen als de zorg op het eerste gezicht een goed idee lijkt, maar het in praktijk vaak niet is.


Voor wie?

Het congres richt zich op financiële professionals uit de gezondheidsbranche.
Tot de doelgroep behoren Directeur/Bestuurder, CFO, Leden van de Raad van Toezicht, Leden van de Raad van bestuur, Financieel manager, (H)EAD, Controller, Hoofd Financiële afdeling, Hoofd Financiële Administratie, Risicomanager en Adviseur Financiële staf.
Afkomstig uit ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, thuiszorgorganisaties, instellingen voor de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg, zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Wij bieden u

 • Actuele financieel- economische ontwikkelingen en maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg en welzijn
 • Inspirerende keynote lezingen
 • Innovatieve praktijkcases
 • Praktijkgerichte workshoplezingen
 • Informatiemarkt met stands
 • Netwerken met ruim 100 vakgenoten

6 redenen om erbij te zijn

Topsprekers

Bevlogen visionairs, experts en ervaringsdeskundigen aan het woord

Visie

Meer zicht en grip op de complexe vraagstukken voor nu en in de toekomst

Up-to-date

In 1 dag bijgepraat. Hoor de nieuwste inzichten van koplopers uit de zorg

Netwerk

Uitgebreid netwerken onder het genot van goed eten en drinken

Kennis

Laat u voeden met kennis & inspiratie en leer van collega’s

Onafhankelijk programma

Actueel, kritisch en origineel

REGISTRATIE

De deelnameprijs bedraagt € 345,- (non-profit) excl. BTW per persoon. De eerste 50 deelnemers  ontvangen gratis het boek ‘Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u’ van onderzoeksjournalist en historicus Sander Heijne. Over Marktwerking in de Zorg.

Bent u niet werkzaam in de non-profit sector? Dan betaalt u € 695,- excl. BTW per persoon.

Aanmelden

Nieuws

MEER NIEUWS

Participanten

Partner

Exposant

Overzicht participanten

Praktische informatie


Doelgroep

Het congres richt zich op financiële professionals uit de gezondheidsbranche.
Tot de doelgroep behoren Directeur/Bestuurder, CFO, Leden van de Raad van Toezicht, Leden van de Raad van bestuur, Financieel manager, (H)EAD, Controller, Hoofd Financiële afdeling, Hoofd Financiële Administratie, Risicomanager en Adviseur Financiële staf. Afkomstig uit ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, thuiszorgorganisaties, instellingen voor de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg, zorgverzekeraars en zorgkantoren.


Aanmelden, kosten en voorwaarden

Deelnamekosten
De reguliere deelnameprijs bedraagt € 345,- (werkzaam in een zorginstelling, non-profit) excl. BTW per persoon.
Bent u niet werkzaam in een zorginstelling (non-profit sector)? Dan betaalt u € 695,- excl. BTW per persoon. U komt niet in aanmerking voor kortingen.
Deelname is inclusief koffie/ thee, lunch, parkeren en documentatie.

Gratis boek voor eerste 50 inschrijvingen
De eerste 50 deelnemers ontvangen gratis het boek ‘Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u’ van onderzoeksjournalist en historicus Sander Heijne. Over Marktwerking in de Zorg.

Inschrijven
Inschrijven kunt u via deze website op de registratiepagina. Na uw registratie ontvangt u een bevestiging per e-mail. Ongeveer 1 week voor aanvang van Finance in de Zorg ontvangt u een officieel bewijs van inschrijving en een routebeschrijving. Heeft u vijf werkdagen voor aanvang van het congres nog geen bevestiging ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

NB. Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van activiteiten van CKC Seminars en participanten van Finance in de Zorg. Wij hanteren hiervoor de richtlijnen van de AVG/GDPR. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven (rowi@ckc-seminars.nl).

Bevestiging van inschrijving
Na uw elektronische inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging van ons per email.
Heeft u binnen 24 uur niks ontvangen? Neemt u dan contact met ons op via +31(0)40-2146212 of via rowi@ckc-seminars.nl 
Uiterlijk 1 week voor aanvang van het congres ontvangt u van ons een definitieve bevestiging van inschrijving met routebeschrijving.

Verhinderd?
Als u verhinderd bent, kunt u in uw plaats een collega laten deelnemen, mits deze in het bezit is van uw inschrijving. Indien u uw inschrijving wilt annuleren dient u rekening te houden met de volgende regelingen. U kunt tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden van het congres annuleren. Annuleren dient per email of aangetekend schrijven te geschieden.
Bij annulering tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden, berekenen wij u € 50,- (excl. BTW) aan administratiekosten. Bij latere annulering bent u het volledige bedrag verschuldigd.

Facturering en betaling
Facturen zullen per email (of op verzoek per post) worden verzonden naar het, door u opgegeven, zakelijke emailadres.
Indien u ervoor kiest de factuur naar de crediteurenadministratie te laten mailen, dienen juiste tenaamstelling, factuuradres en eventueel, binnen de onderneming voor betaling noodzakelijk, inkoop-/ordernummers ingevuld te worden op het online aanmeldingsformulier.

Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

NB: Voor het meest actuele programma verwijzen wij u graag naar de website www.financeindezorg.nl. Eventuele wijzigingen in het programma zijn voorbehouden aan de organisatie.

Op al onze congressen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.


Datum en locatie

Het Jaarcongres Finance in de Zorg 2018 vindt plaats op donderdag 22 november in:

Congrescentrum het Spant! te Bussum
Dr. A. Kuyperlaan 3
1402 SB Bussum
www.spant.org


Participeren

CKC Seminars biedt u:

 • Een uniek Finance congres voor de Zorg!
 • Sterk inhoudelijk programma met keynote sprekers en praktijkcases
 • De totale organisatie van het evenement
 • Verzorging van mailing, advertenties, nieuwsbrieven en persvoorlichting
 • Profilering in de folder, congressite en het programmaboekje
 • Profilering middels inserts/advertenties in bladen waarmee CKC Seminars samenwerkt
 • Optioneel: keynote lezing (hoofdsponsorpakket), 40 minuten
 • Optioneel: parallelle interactieve workshop (40 minuten) of praktijkcase (40 minuten)
 • Een complete bezoekerslijst inclusief NAW-gegevens (voor 1-malig eigen gebruik)
 • Een standruimte op de informatiemarkt
 • Toegangskaarten (gratis) voor uw relaties

Interesse? Vul hier het forumulier in en wij zullen u de sponsorinformatie zo spoedig mogelijk doen toekomen.


Contact

Olwen Willems
Congresontwikkelaar
+31 (0)40 214 62 10
olwen@ckc-seminars.nl

Rowi Rakels
Congrescoördinator
+31 (0)40 214 62 12
rowi@ckc-seminars.nl

CKC Seminars
Postbus 984
5600 AZ Eindhoven
www.ckc-seminars.nl


Finance congressen

Jaarcongres met expositie Finance in de Zorg
Finance in de Zorg is het platform voor en door financiële professionals werkzaam in de zorgsector.  Wij bieden deze dag volop kennis, interactie en inspiratie door middel van: actuele financieel- economische ontwikkelingen en maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg en welzijn, keynote lezingen, praktijkcases, praktijkgerichte workshops, netwerken met ruim 100 vakgenoten en een informatiemarkt met stands. Organisatie en initiatief van dit congres, CKC Seminars. Meer informatie: www.financeindezorg.nl

Jaarcongres met expositie Finance in het Onderwijs
Finance in het Onderwijs is hét jaarcongres voor financiële professionals werkzaam in het onderwijs, van primair onderwijs (PO) tot voortgezet onderwijs (VO) en van beroepsonderwijs (MBO) tot hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO). Organisatie en initiatief van dit congres, CKC Seminars. Meer informatie: www.financeinhetonderwijs.nl

Benieuwd naar alle congressen van CKC Seminars? Bekijk hier de complete congresagenda.


Privacybeleid - Disclaimer

Privacybeleid

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018.

CKC Seminars respecteert de privacy van bezoekers van de website(s). De werknemers van CKC Seminars verplichten zich, zorgvuldig en vertrouwelijk, in overeenstemming met de geldende regels betreffende de privacywetgeving, om te gaan met de gegevens die verzameld worden via de website(s).

Wanneer verwerken wij gegevens
CKC Seminars verwerkt gegevens die u bij uw inschrijving voor onze diensten (congres, seminar, cursus of masterclass) aan ons doorgeeft. Ook verwerken wij uw gegevens indien u informatie aanvraagt betreffende deelname of participatie in onze diensten. Tevens kunnen uw gegevens verwerkt worden bij een call for papers procedure of survey.

Welke gegevens verzamelen wij
CKC Seminars verzamelt die gegevens die nodig zijn om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van onze diensten en om u te kunnen factureren voor afname van deze diensten. CKC Seminars verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens zoals: ras, godsdienst of gezondheid.
Wij verzamelen uw naam, functiegegevens en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, interesses/vakgebieden en voorkeur van te volgen sessies.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor
CKC Seminars gebruikt uw gegevens om;
• met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening
• u te informeren over onze diensten indien u daartoe verzocht heeft
• u toe te voegen aan onze mailinglist indien u daartoe verzocht heeft
• u te informeren over diensten die afgestemd zijn op de door u aangegeven interesses/vakgebieden
• te delen met een selectief aantal samenwerkingspartners van onze congressen

Verwerken van gegevens
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen wij zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Onze websites zijn mede daarom voorzien van een beveiligde SSL verbinding. CKC Seminars maakt gebruik van veiligheidsprocedures, om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens of dat er persoonsgegevens verloren gaan.

Het aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of om op te vragen.
CKC Seminars, Geldropseweg 304, 5643TS Eindhoven, T 040 212 9499, info@ckc-seminars.nl
In onze mailingen zit altijd een link waar u zich direct kunt afmelden voor onze nieuwsbrief of uw persoonsgegevens en interesses/vakgebieden direct kunt aanpassen.

Bezoekersgegevens websites
Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer, mobiel of tablet. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website voor uw bezoek te optimaliseren.
Op onze websites worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de werking van onze websites te optimaliseren.
CKC Seminars heeft een verwerkingsovereenkomst getekend met Google dat er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Tevens hebben wij Google Analytics geanonimiseerd. Dit houdt in dat uw IP-adres wordt gemaskeerd.
U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet toegankelijk voor u zijn.

Links naar andere websites
Op de websites van CKC Seminars kunnen links worden getoond naar externe websites. CKC Seminars draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door deze externe websites. Lees hiervoor het privacybeleid van de betreffende website die u bezoekt.

Wijzigingen
CKC Seminars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Bezoek daarom regelmatig deze pagina.

Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van de website(s) van CKC Seminars wordt de uiterste zorg besteed.
CKC Seminars aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.CKC Seminars behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van de website(s) van CKC Seminars mogen worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CKC Seminars.
Wanneer u fouten, vergissingen of andere storende zaken op de website(s) van CKC Seminars tegenkomt, kunt u die via email aan ons melden.


Impressie

OVERZICHT IMPRESSIES